Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 25.3.2022 13.41

Kolumni: Tutkimustiedon tuella soteen

Asiasanat:
  • Husari
  • ensihoito
  • sote
Ensihoitaja, potilas ja lääkäri ambulanssissa

Ensihoidon järjestäminen oli kuntien vastuulla ennen vuosina 2012-2013 toteutettua terveydenhuoltolain uudistusta. Vastuun siirto sairaanhoitopiireille toi isommat hartiat alueellisiin palveluihin, mutta samalla hyvän kuntayhteistyön pohja säilyi. Sote-uudistukseen liittyvä tarve tiivistää yhteistyötä HUS-alueen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa koetaan ensihoitopalvelussa kehityksen luontevana jatkumona.

Ensihoidossa on pitkät perinteet tieteellisessä tutkimustyössä. Lainsääntö toi muutama vuosi sitten aivan uudenlaiset velvoitteet ja mahdollisuudet tutkimuksen hyödyntämiseen myös palvelutason suunnittelun, toteutuksen ja seurannan osalta. Ensihoitoyksiköiden määrän, maantieteellisen sijainnin ja valmiusajan suunnittelu muuttui tietoon perustuvaksi ja käyttöön otettiin ensin ensihoidon tietojärjestelmään Merlot Mediin integroitu palvelutasotyökalu ja myöhemmin simulaatiomoduuli. 

Ensihoito on niin terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassakin näköalapaikalla havaitsemassa erilaisia ilmiöitä, joita yksittäiset toimijat eivät välttämättä näe tai saa niistä kokonaiskuvaa. Perinteisiä esimerkkejä ovat muun muassa onnettomuuksien, huumeyliannostusten ja sairastapausten esiintymiseen liittyvät maantieteelliset ja sosiodemografiset tekijät. 

Sote-uudistukseen liittyen ensihoidon tietokanta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet potilasohjauksen ja hoitoketjujen kehittämisen tukemiseen. Data tarjoaa myös mahdollisuuden tukea hyvinvointialueita, kun ne räätälöivät palveluja paljon palveluita käyttäville potilaille. 

Onko sinun työyksikössäsi pohdittu, miten tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää palveluketjujen kehittämisessä?

Markku Kuisma
linjajohtaja, HUS Akuutti ensihoito

Husari 1/2022

Feedback

Löysitkö etsimäsi?