Gå till huvudinnehåll

Jourhjälpen 116117

Nyckelord:
  • jour
  • jourhjälp

Kontaktinformation

Betjänar dygnet runt.

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 innan du uppsöker HUS akutmottagningar. Jourhjälpens texttjänst är avsedd endast för personer som inte hör eller som inte kan prata.

Päivystysavun puhelimeen vastaa sairaanhoitaja

Vi vägleder dig till rätt vårdplats och berättar hur snabbt du ska uppsöka vård. Om det räcker med egenvård i din situation, får du vårdanvisningar avgiftsfritt per telefon. Jourhjälpen är tillgänglig dygnet runt. Din egen hälsostation hjälper dig under öppettiderna. Om ärendet inte är brådskande, vänligen vänta tills din egen hälsostation öppnar.

I brådskande situationer kan du söka dig direkt till akutmottagningen, om du inte får kontakt med Jourhjälpen inom rimlig tid eller om det inte är möjligt att ringa. Om du har en remiss till jouren, behöver du inte ringa Jourhjälpen utan kan komma direkt till akutmottagningen.

I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller plötsliga kramper, ring nödnumret 112.

Samtal till Jourhjälpen lokaliseras geografiskt. Om du ringer 116117 från Nylands gränsområde, kan samtalet lokaliseras till en basstation i ett annat sjukvårdsdistrikt. Samtalet kopplas då inte till Nylands Jourhjälp. Du får kontakt med Nylands Jourhjälp vid behov genom att ringa numret 09 471 72328 (lsa). 

Vi spelar in inkommande samtal till Jourhjälpen för att säkerställa ditt rättsskydd och kvaliteten på våra tjänster. Tjänsten Jourhjälpen, som är avsedd för invånare i Helsingfors, produceras av Helsingfors stad. HUS producerar tjänsten för övriga Nyland.

Vi jobbar ständigt för att säkerställa att vår service är säker och av hög kvalitet. Som bevis på detta har Nylands Jourhjälp beviljats ISO 9001:2015 certifikatet.

Jourhjälpens texttjänst 

Jourhjälpens texttjänst är menad endast för personer som inte hör eller som inte kan prata. Användning av tjänsten kräver en stark identifiering eftersom dina personliga hälsouppgifter behandlas. Du kan identifiera dig med nätbanksID, mobilcertifikat eller certifikatkort. Diskussionen sparas. Användning av tjänsten är gratis. Texttjänsten i hela Finland produceras av HUS Nylands Jourhjälp 116117.

Information om Jourhjälpens texttjänst på finlandssvenskt teckenspråk