Gå till huvudinnehåll

Anskaffningar

På den här sidan hittar du information om HUS inköpsfakturor. Vi publicerar information om köp av tjänster, material, förnödenheter och varor fyra gånger per år.

I filerna nedan hittar du en förteckning över HUS alla anskaffningar sedan början av år 2020 på finska. På varje rad i filen finns information om leverantörens namn och FO-nummer, fakturans summa, mervärdesskatt och datum. Informationen finns också under namnet och numret för den enhet som ansvarat för, samt den utgiftspost som inköpsfakturan är bokförd på.