Gå till huvudinnehåll

Patientvård, kvalitet och patientsäkerhet

På den här sidan hittar du information om våra sjukvårdsområden, resultatenheter och resultatområden. På den här sidan berättar vi också om kvaliteten och säkerheten i patientvården. På sidan finns också berättelser från våra patienter.

Kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp? Talet bygger på responsen från de senaste 12 månaderna.

NPS
Jour och psykiatri
+43
Mål
+50
Responsmeddelanden
6965

NPS
Övriga vårdenheter
+77
Mål
+70
Responsmeddelanden
45593

Resultatområden och stöd för patientvård

Detta bättre liv

Patientberättelse

En omvälvning skedde i Santra Lacys liv när hon fick en stomi: kort därefter vågade hon skaffa en hund, påbörja psykoterapi och inleda ett nytt parförhållande.