Gå till huvudinnehåll

Framtidens sjukhus

I HUS byggprojekt framskrider vi i enlighet med vårt långsiktiga program för reparation och nybyggnad av sjukhusbyggnader.

I det nuvarande investeringsprogrammet för 2020–2023 har vi öronmärkt över 700 miljoner euro för sjukhusbyggen och renoveringar. Dessutom kan det finnas byggprojekt som genomförs med andra finansieringsmodeller, som till exempel Dals samsjukhus som ska byggas tillsammans med Helsingfors stad. På grund av den svåra ekonomiska situationen år 2020 är vi beredda att se över investeringsplanerna för de kommande åren så att de viktigaste byggprojekten med tanke på kontinuiteten i HUS strategi och verksamhet i vilket fall som helst kan genomföras.

Brosjukhuset är den mest betydande av våra sjukhusinvesteringar som genomförs som bäst. Brosjukhuset uppförs på Mejlans sjukhusområde och beräknas stå klart 2022. Brosjukhuset ersätter Tölö sjukhus och en del av nuvarande Kliniken för cancersjukdomar. Även på Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhus pågår omfattande om- och nybyggnadsprogram, med vilka vi förbereder oss inför en modernisering och utbyggnad av byggnadsbeståndet.

Ombyggnaden syftar till att modernisera ett åldrande byggnadsbestånd

Vår fastighetsportfölj omfattar byggnader som har byggts i olika epoker och som är byggda i enlighet med dåtidens bestämmelser, byggmetoder och verksamhetsbehov. Dagens specialiserade sjukvård ställer nya krav på fastigheterna, vilket kräver omfattande ombyggnad.

Vi moderniserar äldre lokaler i samband med ombyggnad, vilket gör det möjligt för oss att även åtgärda tekniska och andra problem. Dessutom gör HUS hundratals mindre investeringar i reparation årligen. Med dessa kan vi förlänga lokalernas livslängd tills en omfattande ombyggnad kan göras, detta då ombyggnaden som krävs och den verksamhetsflytt som måste föregå ombyggnaden sällan kan genomföras snabbt.

Vårt mål är att erbjuda såväl personalen som kunderna säkra, friska och välfungerande lokaler som motsvarar de krav som verksamheten ställer.