Gå till huvudinnehåll

Patientavgifter

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som vi tar ut av patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som HUS tar ut av patienter för besök, distansmottagningar, vårdperioder och läkarintyg fastställs enligt lagen och förordningen om klientavgifter. Om du inte har en hemkommun i Finland, se anvisningarna nedan.

Vi tar också ut en avgift för besök inom den specialiserade sjukvården, distansmottagning och tidsbokning för en diagnostisk undersökning som utan godtagbar anledning uteblivit. Anmälan om avbokning av tid ska göras senast kl. 12 dagen innan. Du hittar anvisningar för en avbokning i ankomstanvisningen till enheten. 

Vi skickar en faktura till dig i efterskott cirka två veckor efter din vård eller ditt besök. Om du inte har ett e-fakturaavtal med HUS, sänder vi fakturan per post till dig. Du kan betala fakturan via banken eller vid HUS kundkassa. Du får en e-faktura genom att teckna ett e-fakturaavtal med din nätbank. Den som fakturerar patientavgifterna är Samkommunen HNS, vårdfakturor.

Fakturor har vanligtvis en betalningstid på tre veckor. Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse två veckor efter förfallodagen. HUS betalningspåminnelser och indrivningar sköts av en inkassobyrå. Vi tar ut dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Kontakta vår kundbetjäning för patientavgifter om du behöver råd eller mer information eller om det är något oklart på fakturan. 

Kundbetjäningen vid HUS patientfakturering

Telefon: 09 471 78550, öppen vardagar kl. 9–12.
E-post: cbgvynfynfxhghf@uhf.svif.suh@sutuksalsalitop
Postadress: HUS Asvia, Patientfakturering, PB 680, 00029 HUS.

HUS kundkassa

Tunnbindaregatan 1 C, Helsingfors (Fiskehamnen), öppet tisdagar och torsdagar kl. 9–15.