Gå till huvudinnehåll

På Kirurgiska sjukhuset undersöker och vårdar vi patienter inom specialiteterna öron-, näs- och halssjukdomar. Vårt sjukhus driver dialysenheter med en separat ingång från husets södra sida.

Kirurgiska sjukhusets kafé

Kafét på Kirurgiska sjukhuset finns på sjukhusets tredje våning.                                      

Verksamhetsställe

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Vår poliklinik vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och efterkontrollspoliklinik.

Tidsbokningspolikliniken för öron-, näs-och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi vuxna och barnpatienter som kommer till oss med en remiss för vård eller för en efterkontroll.

Operations- och anestesiavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

På operationsavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi patienter i alla åldrar.

Avdelning K6 (öron-, näs- och halssjukdomar), Kirurgiska sjukhuset

Vårdavdelning K6 på Kirurgiska sjukhuset är en dygnet runt-avdelning som ligger i anslutning till enheten för öron-, näs- och halssjukdomar.