Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
 • socialarbete
 • hälsosocialt arbete
 • Kliniken för cancersjukdomar

Kontaktuppgifter

Avdelningar och polikliniker för cancersjukdomar, mun- och käkkirurgi

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Stockholmsgatan 8 F
Helsingfors

Postadress

PB 442
00029 HUS

Mun- och käkkirurgiska avdelningen, mun- och käkkirurgiska polikliniken, dagavdelningar 5 och 6

Telefon, Mun- och käkkirurgiska avdelningen, mun- och käkkirurgiska polikliniken, dagavdelningar 5 och 6: 050 428 4397

Isotopbehandlingsenheten, dagavdelning 4, enheten för klinisk forskning, avdelning 8

Telefon, Isotopbehandlingsenheten, dagavdelning 4, enheten för klinisk forskning, avdelning 8: 050 427 4983

Avdelningar och polikliniker för cancersjukdomar, kvinnosjukdomar

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 21
Helsingfors

Postadress

PB 308
00029 HUS

Polikliniken för cancersjukdomar, strålbehandlingsavdelningen, palliativt centrum, enheten för psykosocialt stöd, polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar, uro-onkologiska polikliniken, avdelning 7

Telefon, Polikliniken för cancersjukdomar, strålbehandlingsavdelningen, palliativt centrum, enheten för psykosocialt stöd, polikliniken för gynekologiska cancersjukdomar, uro-onkologiska polikliniken, avdelning 7: 050 427 1208

Socialarbetarna på Kliniken för cancersjukdomar erbjuder tjänster i hälsosocialt arbete för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av vård- och rehabiliteringshelheten. Med en socialarbetare kan du diskutera saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp bland annat i följande frågor: 

 • sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, förmåner för barn
 • lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • utkomst, boende
 • svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • brottsoffertjänster
 • utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • intressebevakningsärenden
 • ansökan om ändring, överklaganden

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Hälsosocialarbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus