Gå till huvudinnehåll

Mejlans tornsjukhus

Haartmansgatan 4 , Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 72432

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, byggnad 1
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
00029 HUS
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Från och med 3.5 kommer du till Mejlans samjour genom Haartmanska sjukhusets huvudingång.

Mejlans samjour (opens in new window, links to another website)

Alla organtransplantationer på vuxna patienter från hela landet har koncentrerats till Mejlans tornsjukhus.

Tornsjukhusets neurologi ansvarar också nationellt för telemedicin vid stroketrombolys.

På Mejlans tornsjukhus finns polikliniker inom flera specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, en fysioterapienhet och en neurologisk undersökningsenhet inom rehabilitering.

Vi samarbetar intensivt med grannsjukhuset Mejlans triangelsjukhus och sjukhusena har en gemensam huvudentré. Beteckningen för Mejlans tornsjukhus är en stor turkos M-bokstav som är synlig i entrén. Avdelningarna är märkta med bokstaven M och våningens nummer, t.ex. M6 betyder neurologiska avdelningen som ligger på 6:e våningen.

Kafét på Mejlans tornsjukhus

Kafét på Mejlans tornsjukhus finns i sjukhusets entréhall på tredje våningen.

Öppettider
Mån–fre kl. 7–19
Lör–Sön kl. 12–18

Verksamhetsställe

Bukkirurgiska avdelningen M14

På bukkirurgiska avdelningen M14 på Mejlans tornsjukhus behandlar vi mera krävande tarmsjukdomar samt vårdar patienter med cancer med ursprung i…

Transplantationbyrån

Vi samordnar alla organdonationer och transplantationer ända från den första kontakten från donatorsjukhuset.

Fysioterapeuter, Mejlans tornsjukhus

Inom fysioterapin på Mejlans tornsjukhus och triangelsjukhus tillhandahåller vi fysioterapitjänster för sjukhusens vårdavdelningar och polikliniker. Vi…

Ergoterapeuter, Mejlans tornsjukhus

Ergoterapin på Mejlans tornsjukhus tillhandahåller tjänster för tornsjukhusets och triangelsjukhusets neurologiska avdelningar.