Gå till huvudinnehåll

Pejas sjukhus

Sjukhusgatan 1, Vanda
Växel:
(09) 4711
Informationspunkt:
09 471 67371

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
00029 HUS
mån–fre 7.00–19.00
lör–sön 11.00–19.00
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Pejas sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. Vid Pejas sjukhus vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri och internmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar.

På Pejas sjukhus vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri och internmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar. På sjukhuset finns också polikliniker inom flera specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård. Hela huvudstadsregionens endoprotesoperationer har koncentrerats till sjukhuset.

Pejas sjukhus har samjour dygnet runt. Samjouren omfattar såväl akutmottagningen för sjukhusets specialiserade sjukvård som hälsovårdscentraljouren. Du kommer till vår akutmottagning med remiss från en läkare eller i nödfall utan remiss dygnet runt.

Besökstider

Besökstiderna varierar mellan de olika enheterna. Du hittar mer information om besökstiderna på enheternas egna webbplatser.

Verksamhetsställe

Pejas samjour

Vid Pejas samjour betjänar vi i första hand personer över 16 år från Vanda och Kervo. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Pejas sjukhus laboratorium

På laboratoriet på Pejas sjukhus betjänar vi med tidsbokning och könummer.

Pejas sjukhus röntgen

På Pejas sjukhus röntgenavdelning utför vi vanliga röntgenundersökningar utan tidsbokning och övriga undersökningar med tidsbokning.

Pejas sjukhus, klinisk neurofysiologi

På Pejas sjukhus utför vi kliniska neurofysiologiska undersökningar med tidsbokning.