Gå till huvudinnehåll

Tölö sjukhus

Topeliusgatan 5, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 87383

Besöksadress

Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5
Helsingfors

Postadress

PB 266
00029 HUS
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Tölö sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi ortopediska, neurokirurgiska, plastikkirurgiska, handkirurgiska och käkkirurgiska patienter.

Vårt sjukhus är ett av norra Europas största traumacenter, vars ansvarsområde omfattar ca 2 miljoner människor.

Vi har 15 operationssalar och ca 200 intensivvårds-, intensivövervaknings- och sjukhusplatser. Sjukhuset har även polikliniker för flera specialiteter, laboratorie- och bilddiagnostiktjänster samt en fysioterapienhet. Vi utför tusentals neurokirurgiska operationer varje år. 

Vår olycksfallsstation har jour 24 timmar om dygnet. I händelse av en storolycka fungerar vi som larm- och samordningssjukhus för hela HUS. 

 

 

Verksamhetsställe

Olycksfallsstationen

På Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus vårdar vi olycksfallspatienter dygnet runt.

Jouren för mun- och käkkirurgi på Olycksfallsstationen, Tölö sjukhus

Vår nattjour för munsjukdomar finns på Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus i anslutning till jouren för mun- och käkkirurgi.

Kirurgiska polikliniken, Tölö sjukhus

Kirurgiska polikliniken på Tölö sjukhus fungerar som en tidsbokningsspoliklinik dit patienterna kommer antingen till ett första besök med remiss eller till…

Fysioterapeuter, Tölö sjukhus

I fysioterapin på Tölö sjukhus tillhandahåller vi fysioterapitjänster för patienter på sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.