Siirry pääsisältöön

Integraatiohankkeet 2022

HUSin jakama integraatiohankerahoitus kohdentuu perusterveydenhuoltoa tukevien palvelujen kehittämiseen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin sosiaalihuollon integraatioita edistäviin projekteihin.

Neljä ihmistä juttelee ulkona.

Integraatiohankehaussa ovat painottuneet nopeat pilotit, konsultaatioiden kehittäminen, uusien toimintatapojen kouluttaminen esimerkiksi digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä, päivystystoiminnan kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen välimaastoon sijoittuvat palvelut.

Rahoitushakuja on ollut vuosittain yhdestä kolmeen. Vuonna 2021 rahoitusta oli jaettavana miljoona euroa ja vuonna 2022 yhteensä 800 000 euroa.

Vuosittaiset rahoitushaut julkaistaan muun muassa hus.fi -sivulla ja niistä tiedotetaan kunnille/hyvinvointialueille sekä HUSin toimialoille. HUSin johtajaylilääkäri tekee rahoituspäätökset integraation johtoryhmän esityksen pohjalta. Rahoituksen arvioinnin perusteina ovat yhdenvertaisuus, skaalattavuus, kustannustehokkuus sekä HUSin ja kuntien/hyvinvointialueiden tahtotila ja tarve. Rahoitusta on jaettu vuodesta 2019.

Vuonna 2022 rahoitusta saavat hankkeet

Feedback

Löysitkö etsimäsi?