Siirry pääsisältöön

Laatu ja potilasturvallisuus

Panostamme HUSissa voimakkaasti toimintamme laatuun. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa. Laadimme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman, jonka toteutumista HUSin hallitus seuraa. Potilasturvallisuutemme perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

JCI-laatujärjestelmä

JCI on maailman laajimmalle levinnyt sairaaloiden kokonaisvaltainen arviointijärjestelmä, laatujärjestelmä. Valmistaudumme parhaillaan JCI-laatujärjestelmän (Joint Commission International) käyttöönottoon kuudessa HUSin tulosyksikössä.


Magneettisairaala

Olemme HUSissa osa kansainvälistä Magneettisairaala (Magnet Hospital©) -hanketta. Magneettisairaala-tunnus edellyttää näyttöä erinomaisesta hoitotyöstä. Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on osa laatua. Panostamme HUSissa turvalliseen hoitoon, hoidon korkeaan laatuun ja potilaslähtöisyyteen. Tavoitteenamme on, ettei hoito tai hoitoympäristö aiheuta potilaalle vaaraa tai haittaa. Haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.

Kaikki potilashoidossa olevat työntekijämme suorittavat potilasturvallisuusverkkokoulutuksen. Analysoimme myös saamamme potilas- ja asiakaspalautteen ja muokkaamme toimintaamme palautteen perusteella.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen potilaan oikeuksiin, voit olla yhteydessä potilasasiamiehiimme.
Asiakastyytyväisyys

Mittaamme asiakaskokemustamme kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. Mittaamme NPS-lukua kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaalaamme tai yksikköämme viime käyntisi perusteella ystävillesi tai perheellesi, jos he tarvitsisivat samankaltaista hoitoa tai tutkimusta?” Tavoitelukumme päivystyspalveluissa on +50 ja muussa hoidossa +70.

NPS-lukema on laskettu viimeisimmän kuukauden palautteiden perusteella.

NPS
Päivystykset ja psykiatria
+50
Tavoite
+50
Palautteita
4974

NPS
Muut hoitoyksiköt
+81
Tavoite
+70
Palautteita
29570

Käsihuuhdekulutuksemme

Tärkein keino hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja mikrobien leviämisen estämisessä on käsien desinfiointi. Yksi tapa mitata on laskea, kuinka monta millilitraa ja kuinka monta annosta käsihuuhdetta sairaalassa käytämme yhden potilaan yhtä hoitopäivää kohden.

Tämä mittari näyttää, kuinka monta millilitraa potilasta kohden kulutamme alkoholikäsihuuhdetta HUSin osastoilla joka päivä. Mittari kertoo myös, kuinka monta kolmen millilitran kokoista annosta käsihuuhdetta kuluu potilasta kohden hoitopäivän aikana.

Käsihuuhdekulutus koko HUS

Keskiarvokulutus laskettuna vuoden alusta 24 käsihuuhdeannostta (3 ml) / potilas / päivä. Tavoitteemme on 100 ml / potilas / hoitopäivä.

Päivämäärä:

70
ml/potilas/hoitopäivä

Feedback

Löysitkö etsimäsi?