Siirry pääsisältöön

Laatu ja potilasturvallisuus

Panostamme HUSissa voimakkaasti toimintamme laatuun. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa. Laadimme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman, jonka toteutumista HUSin hallitus seuraa. Potilasturvallisuutemme perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

JCI-laatujärjestelmä

JCI on maailman laajimmalle levinnyt sairaaloiden kokonaisvaltainen arviointijärjestelmä, laatujärjestelmä. . Valmistaudumme parhaillaan JCI-laatujärjestelmän (Joint Commission International) käyttöönottoon kuudessa HUSin tulosyksikössä vuonna 2021. 

Magneettisairaala

Olemme HUSissa osa kansainvälistä Magneettisairaala (Magnet Hospital©) -hanketta. Magneettisairaala-tunnus edellyttää näyttöä erinomaisesta hoitotyöstä. 

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on osa laatua. Panostamme HUSissa turvalliseen hoitoon, hoidon korkeaan laatuun ja potilaslähtöisyyteen. Tavoitteenamme on, ettei hoito tai hoitoympäristö aiheuta potilaalle vaaraa tai haittaa. Haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.

Kaikki potilashoidossa olevat työntekijämme suorittavat potilasturvallisuusverkkokoulutuksen. Analysoimme myös saamamme potilas- ja asiakaspalautteen ja muokkaamme toimintaamme palautteen perusteella.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen potilaan oikeuksiin, voit olla yhteydessä potilasasiamiehiimme.

Potilastyytyväisyys

Mittaamme asiakaskokemustamme kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. Mittaamme NPS-lukua kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaalaamme tai yksikköämme viime käyntisi perusteella ystävillesi tai perheellesi, jos he tarvitsisivat samankaltaista hoitoa tai tutkimusta?” Tavoitelukumme päivystyspalveluissa on +50 ja muussa hoidossa +70.

NPS
Päivystykset
+47
Tavoite
+50
Palautteita
5105

NPS
Muut hoitoyksiköt
+72
Tavoite
+70
Palautteita
15179