Siirry pääsisältöön

Vastuullisuus

Strategiamme vuosille 2020–2024 painottaa vahvasti vastuullisuutta sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassa. Kannamme osaltamme vastuuta koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta ja kantokyvystä.

Verovaroin rahoitettuna ja merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana meiltä edellytetään erityistä vastuullisuutta ja eettisyyttä. Tämä vastuu toteutuu taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.

Meillä taloudellinen vastuu tarkoittaa ennen kaikkea verovarojen vastuullista, eettistä ja läpinäkyvää käyttöä.

Sosiaalinen vastuu ilmenee esimerkiksi hoitoon pääsyn yhdenvertaisuutena, eri sosioekonomisten ryhmien terveyden edistämisenä ja osatyökykyisten työllistämisenä.  

Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista kaikessa toiminnassamme. Panostamme ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen löytymiseen ja samalla kestävämmän yhteiskunnan kehittymiseen. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus näkyy myös suhtautumisena ja tekoina keskeisiä sidosryhmiämme – potilaita, henkilöstöä ja omistajakuntia – kohtaan.

Tavoitteemme on tarjota erikoissairaanhoitoa potilaan omalla kielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kaksikielisyysohjelmamme tukee tätä tavoitetta.

Vastuullisuustyöstämme voit lukea myös vuosikertomuksestamme osoitteessa husinvuosi.fi. Sieltä löytyvät HUS Logistiikan GRI-standardin mukainen vastuullisuusraportti sekä HUSin ympäristöraportti.

Vastuullisuusohjelma 2021–2022

Olemme laatineet vastuullisuusohjelman vuosille 2021–2022. Se perustuu HUSin arvoihin, jotka ovat kohtaaminen, yhdenvertaisuus ja edelläkävijyys.

Vastuullisuusohjelmamme kattaa kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta eli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Huomioimme siinä myös keskeiset sidosryhmämme: potilaat, henkilöstön ja omistajakunnat. 

Ohjelma muodostuu konkreettisista toimenpiteistä tai hankkeista, joilla edistetään vastuullisuutta, ja sen tarkoituksena onkin muuttaa abstrakti vastuullisuus konkreettiseksi, mitattavaksi tekemiseksi.

Ajattelemmekin, että vastuullisuus on osa arjen normaalia toimintaa, jota jokainen yksikkö ja yksilö toteuttaa omassa työssään. Vastuullisuusohjelmamme ei siis kata kaikkea vastuullisuustyötämme vaan täydentää sitä ja pyrkii tekemään sen näkyväksi kaikille sidosryhmillemme.

Lue lisää vastuullisuusohjelmamme toimenpiteistä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun sivuilta.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?